Zorgverzekering wordt gemiddeld 37 euro duurder

Geplaats op: 4 oktober 2019

De nominale premie zorgverzekering

De nominale premie zorgverzekering stijgt, volgens raming van het kabinet, met 37 euro tot gemiddeld 1.421 euro in 2020. De Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) komt in 2020 uit op 6,70 procent, 0,25 procentpunt lager dan in 2019.

De dinsdag bekendgemaakte begroting 2020 van VWS leest: “Hoewel zorgverzekeraars sinds 2014 circa zes miljard euro hebben ingezet ter verlaging van de premie, beschikken zorgverzekeraars naar inschatting nog over voldoende reserves om ook de premieontwikkeling 2020 enigszins te mitigeren. Verondersteld wordt dat zorgverzekeraars in 2020 0,45 miljard euro aan reserves inzetten ter verlaging van de premiestijging, dat is 0,1 miljard euro meer dan waar zorgverzekeraars bij de premiestelling 2019 van uitgingen. Bij de raming van de premie is ervan uitgegaan dat zorgverzekeraars met een geleidelijke inzet van reserves een stabiele premieontwikkeling beogen.”

Zorgtoeslag structureel verhoogd

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming voor 2020 is besloten tot een structurele verhoging van de zorgtoeslag. Dit is één van de maatregelen die het kabinet neemt om te zorgen voor een evenwichtiger inkomensbeeld. Deze verhoging van de zorgtoeslag wordt bereikt door de normpercentages van het drempelinkomen die de hoogte van de normpremie en daarmee van de zorgtoeslag bepalen vanaf 2020 neerwaarts aan te passen. Voor de meeste huishoudens met recht op zorgtoeslag leiden de lagere percentages tot een verhoging van de zorgtoeslag met 41 euro. Daarnaast stijgt de zorgtoeslag automatisch omdat deze meegroeit met de stijgende standaardpremie (circa 40 euro voor eenpersoonshuishoudens en circa 80 euro voor meerpersoonshuishoudens).

De gemiddelde zorgtoeslag was in 2018 1.028 euro voor een eenpersoonshuishouden en 1.430 euro voor een tweepersoonshuishouden.

Bron: VVP online september 2019

Lees meer

CZ verhoogt zorgpremie met ruim 7,5%

Geplaats op: 9 november 2016

CZ verhoogt zorgpremie met 7,5%

De zorgpremie van de basisverzekering van CZ gaat volgend jaar met € 7,90 omhoog tot € 112,85 per maand. Dat komt neer op een stijging van 7,5%. Dit maakte de zorgverzekeraar dinsdag bekend.

Volgens de zorgverzekeraar is dat bedrag nog altijd ver onder de kostprijs. CZ verwacht het komende jaar per verzekerde maandelijks € 125,20 aan zorgkosten kwijt te zijn. Het tekort van € 12,35 zegt CZ aan te vullen uit de reserves, waarvoor men in Tilburg in 2017 in totaal een bedrag van € 420 mln uittrekt, 40% van de overreserve. Voor afgelopen jaar zette CZ € 570 miljoen in.

Meer reserves onverstandig

“Meer van de overreserves inzetten voor 2017 zou heel onverstandig zijn”, legt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren uit. “Dan moet onze zorgpremie het jaar erop, in 2018, met meer dan 20% omhoog. Daar durf ik bij onze verzekerden niet mee aan te komen. Bij CZ gaan alle overreserves uiteindelijk via premiedemping terug naar onze verzekerden. Om te zorgen voor een geleidelijke premieontwikkeling, doen we dat verdeeld over meerdere jaren.”

Toename in kosten

In september heeft het ministerie van Volksgezondheid (VWS) al bekend gemaakt dat de zorgpremie zouden stijgen. Volgens de Tilburgse zorgverzekeraar komt dit onder meer doordat minister Schippers van Volksgezondheid het basispakket heeft uitgebreid en er nieuwe, duurdere geneesmiddelen beschikbaar zijn gekomen.

Vlak na de bekendmaking van minister Schippers kondigde zorgverzekeraar DSW al een premiestijging van bijna € 10 aan. De stijgingen van DSW en CZ zijn meer dan het dubbele dan waar de minister aanvankelijk vanuit ging. Op Prinsjesdag raamde VWS nog dat de stijging slechts € 3,50 zou zijn.

Bron: AM web 

Lees meer