ZN gaat uit van minder overstappers zorgverzekering

Geplaats op: 10 januari 2020

Er zijn minder mensen overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Die conclusie trekt ZN  (Zorgverzekeraars Nederland) uit een analyse van Vektis. Het aantal overstappers komt uit op 6,2%. Het gaat hier wel om voorlopige cijfers. In totaal zijn er rond de 1,1 miljoen overstappers.

Volgens ZN heeft 6,2% van de verzekerden de overstap gemaakt naar een andere zorgverzekeraar. Een jaar geleden kwam het definitieve overstappercentage uit op 7. Het percentage van 6,2 kan nog wijzigen, omdat nog niet alle mutaties zijn verwerkt. Tot en met 31 december 2019 hadden verzekerden de mogelijkheid om hun zorgverzekering op te zeggen. Daarna hebben ze nog een maand de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Independer gaat uit van meer overstappers

Independer gaf vorige week aan dat juist meer mensen ervoor hebben gekozen per 2020 verzekerd te zijn bij een andere zorgverzekeraar. De vergelijkingssite spreekt over 7% meer overstappers ten opzichte van vorige jaar, toen een recordaantal mensen een andere zorgverzekeraar kozen. Als reden dat veel mensen zich oriënteerden op een andere verzekeraar werd de afname van de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering genoemd. Die ligt dit jaar op maximaal 5%; vorig jaar was dat maximaal 10%.

Polisvoorwaarden op  Zorgverzekeringskaart

Volgens ZN hebben veel verzekerden tijdens de overstapperiode de Zorgverzekeringskaart geraadpleegd. Daarop staat voor elke zorgverzekering informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden, die het vergelijken van polissen moet vergemakkelijken. Adviseurs en verzekeraars, maar ook vergelijkingssites gebruiken de kaart tijdens het zoekproces naar een passende zorgverzekering.

Pricewice

Deze stelde nog begin december dat veel meer mensen aan het kijken waren of een overstap zinvol zou zijn of niet. Pricewice had het over een percentage van maar liefst 50 procent. Het percentage dat echt gaat overstappen zou tussen de 10 en 15 procent liggen,  De echte cijfers blijken nu toch echt lager te liggen en wel rond de zes procent.

Bron. AMweb.nl

 

Lees meer

Zorgverzekering wordt gemiddeld 37 euro duurder

Geplaats op: 4 oktober 2019

De nominale premie zorgverzekering

De nominale premie zorgverzekering stijgt, volgens raming van het kabinet, met 37 euro tot gemiddeld 1.421 euro in 2020. De Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) komt in 2020 uit op 6,70 procent, 0,25 procentpunt lager dan in 2019.

De dinsdag bekendgemaakte begroting 2020 van VWS leest: “Hoewel zorgverzekeraars sinds 2014 circa zes miljard euro hebben ingezet ter verlaging van de premie, beschikken zorgverzekeraars naar inschatting nog over voldoende reserves om ook de premieontwikkeling 2020 enigszins te mitigeren. Verondersteld wordt dat zorgverzekeraars in 2020 0,45 miljard euro aan reserves inzetten ter verlaging van de premiestijging, dat is 0,1 miljard euro meer dan waar zorgverzekeraars bij de premiestelling 2019 van uitgingen. Bij de raming van de premie is ervan uitgegaan dat zorgverzekeraars met een geleidelijke inzet van reserves een stabiele premieontwikkeling beogen.”

Zorgtoeslag structureel verhoogd

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming voor 2020 is besloten tot een structurele verhoging van de zorgtoeslag. Dit is één van de maatregelen die het kabinet neemt om te zorgen voor een evenwichtiger inkomensbeeld. Deze verhoging van de zorgtoeslag wordt bereikt door de normpercentages van het drempelinkomen die de hoogte van de normpremie en daarmee van de zorgtoeslag bepalen vanaf 2020 neerwaarts aan te passen. Voor de meeste huishoudens met recht op zorgtoeslag leiden de lagere percentages tot een verhoging van de zorgtoeslag met 41 euro. Daarnaast stijgt de zorgtoeslag automatisch omdat deze meegroeit met de stijgende standaardpremie (circa 40 euro voor eenpersoonshuishoudens en circa 80 euro voor meerpersoonshuishoudens).

De gemiddelde zorgtoeslag was in 2018 1.028 euro voor een eenpersoonshuishouden en 1.430 euro voor een tweepersoonshuishouden.

Bron: VVP online september 2019

Lees meer

Zorgpremie hoeft helemaal niet zo hard omhoog

Geplaats op: 13 april 2018

Zorgpremie

Wat VGZ-topman Tom Kliphuis betreft hoeft de zorgpremie helemaal niet sterk omhoog. Hij laat daarmee een ander geluid horen dan zijn collega’s bij CZ en Zilveren Kruis, die sterke premiestijgingen voorzien. Kostenbesparing is het toverwoord.

Kliphuis zegt tegen het FD dat de zorgsector te veel is ingesteld op automatische groei van het budget. Terwijl er kan worden bespaard door efficiënter zorg te verlenen en overbodige behandelingen te schrappen. Hugo Keuzenkamp, bestuurder bij het Westfriesgasthuis, is het met hem eens. VGZ maakt al een aantal jaar krimpafspraken met zorginstellingen. De totale zorgkosten kunnen daarmee uiteindelijk met wel 15% dalen, verwacht Kliphuis.

Gebroken heupen opereren bij ouderen zou volgens Keuzenkamp bijvoorbeeld van de baan kunnen: “Maak je hen nou echt beter als zij maanden na de operatie nog last hebben? Is het niet beter om met pijnbestrijding de laatste maanden van het leven beter te maken?”

Ook interne kosten omlaag

Kliphuis ziet wel net als Achmea dat de buffers van zorgverzekeraars slinken. Maar dat betekent nog niet dat de premies omhoog moeten, vindt hij. VGZ hoefde de laatste jaren steeds minder uit zijn reserves te putten om gelijke tred te houden met de premies van de concurrentie. Naast de kostenafspraken met zorginstellingen speelt ook een interne kostenverlaging van 25% daarin een rol.

Bron: amweb.nl

Lees meer

Ziekenhuizen willen vast eigen risico voor eenvoudige ingrepen

Geplaats op: 25 augustus 2017

Ziekenhuizen willen vast eigen risico voor eenvoudige ingrepen

Als het aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ligt, gaan verzekerden voor een groot aantal eenvoudige ziekenhuisbehandelingen een vast bedrag van €150 meebetalen. Voorzitter Yvonne van Rooy schrijft dit in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad (ND). Geschatte kosten voor verzekeraars: €15 miljoen.

Sommige politieke partijen pleiten voor afschaffen of flink terugdringen van het eigen risico op zorgverzekeringen. Dat noemt Van Rooy in het ND het kind met het badwater weggooien. “Het eigen risico is nodig om onnodige zorgconsumptie tegen te gaan.” Maar het moet wel eenvoudiger, vindt ze. Patiënten zitten volgens haar vaak lange tijd in het ongewisse over de prijs van een behandeling. Zorgnota’s komen vaak met een grote vertraging.

De ziekenhuizen willen een lijst opstellen van relatief eenvoudige behandelingen die voor patiënten allemaal 150 euro uit het eigen risico kosten. Ook als ze in werkelijkheid duurder zijn. Voor vervolgafspraken wordt in het plan geen extra eigen risico in rekening gebracht als die binnen 120 dagen plaatsvinden.

‘Zorgverzekeraars positief’

Een woordvoerder van de NVZ zegt tegen persbureau ANP dat zorgverzekeraars positief zijn over het idee. Maar om het mogelijk te maken, is een stelselwijziging nodig. “Het moet door de politiek worden geregeld.”

Uit een eerste raming zou blijken dat het plan de verzekeraars zo’n €15 miljoen gaat kosten. Maar hoe duur het echt wordt, zal ervan afhangen welke behandelingen op de lijst komen te staan.

Bron: AM web

Lees meer

CZ: ‘Premie gaat stijgen’

Geplaats op: 29 maart 2017

CZ sluit af met rode cijfers

CZ heeft 2016 met rode cijfers afgesloten. De zorgverzekeraar maakte verlies op zowel op basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen.

Er werd een omzet geboekt van €8,92 miljard. Onder de streep kwam een verlies van €15 miljoen te staan. Op de basisverzekering maakte de verzekeraar  €64 miljoen verlies terwijl de aanvullende verzekering een negatief resultaat van €27 miljoen opbracht.

Het verlies op verzekeringen was verwacht, laat de zorgverzekeraar in haar jaarverslag weten. De verzekeraar hanteert een premie- en kapitaalbeleid waarbij de te hoge reserves via de premie terug worden gegeven aan de 3,5 miljoen verzekerden.

In 2017 is de maandelijkse premie €12 te laag om kostendekkend te zijn. Dat betekent dat op de lange termijn de premie weer gaat stijgen, aldus CZ.

bron: de Telegraaf

Lees meer

Is de aanvullende zorgverzekering echt noodzakelijk?

Geplaats op: 29 november 2016

De laatste jaren is de basisverzekering steeds verder beperkt. Hierdoor wordt het voor steeds meer verzekerden noodzakelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Het niet vergoedt krijgen van noodzakelijke medische behandelingen maakt een aanvullende verzekering noodzakelijk. Toch zou u eens kritisch moeten kijken naar de aanvulling. Hoeveel heeft u er in de afgelopen jaren gebruik van gemaakt? Kunt u de aanvulling beter opzeggen of kiezen voor een goedkopere aanvulling?

Achterhalen hoeveel u gebruik heeft gemaakt van de aanvullende verzekering

Voor verzekerden is het lastig om te achterhalen welke in de afgelopen jaren geclaimde medische kosten zijn voldaan vanuit de aanvullende zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar zal dit waarschijnlijk wel inzichtelijk hebben. Neem contact op met de verzekeraar en vraag deze gegevens op. Indien blijkt dat u nauwelijks kosten hebt geclaimd op de aanvullende verzekering, kunt u de aanvullende verzekering misschien beter opzeggen.

Pas wel op met het opzeggen van aanvullende verzekeringen

Voor de basisverzekering geldt er een acceptatieplicht. U mag door de verzekeraar dus niet geweigerd worden. Deze verplichting geldt niet voor de aanvullende verzekering. De verzekeraar heeft de mogelijkheid om eisen te stellen. Er kunnen acceptatievragen gesteld worden. Op basis van de antwoorden kan de verzekeraar beslissen om u niet te accepteren voor de aanvullende verzekering. Houd hier rekening mee bij het opzeggen van de aanvulling. Op het moment dat u de extra dekking wel nodig hebt, kan de verzekeraar u weigeren te accepteren.

Kiezen voor een uitgebreide dekking tegen een lage prijs

U kunt ook op een andere manier besparen op de zorgverzekering. In plaats van snijden in de dekking kunt u beter kiezen voor een uitgebreide dekking bij een goedkopere verzekeraar. Uw zorgverzekering vergelijken kan u al snel een paar tientjes per jaar besparen. Op deze manier hoeft u niet op kwaliteit in te leveren.

Bron: site: nieuwsverzekeringen.nl

Lees meer

Zorgpremies weer voor miljoen verzekerden verhoogd

Geplaats op: 18 november 2016

Weer zorgpremies miljoen verzekerden hard omhoog

Nog vijf zorgverzekeraars verhogen vandaag hun zorgpremie voor 2017 met 5 tot 10 euro per maand. Dit gaan ruim 1 miljoen polishouders in de portemonnee voelen.

De zorgverzekeraars die hun premies verhogen zijn Zorg en Zekerheid, De Friesland (met vooral Friese verzekerden), De Amersfoortse, InTwente en Kiemer. Dit zijn allemaal kleine zorgverzekeraars, maar alles te samen zijn zij goed voor ruim 1 miljoen verzekerden.

In de afgelopen weken verhoogden CZ (tweede verzekeraar van Nederland met meer dan 3 miljoen verzekerden) en DSW al hun premies. Hier staan een premieoverzicht.

Volgens de zorgverzekeraars gaan premies omhoog omdat het basispakket in de laatste jaren wat is uitgebreid en omdat er nieuwe dure medicijnen beschikbaar komen. Ze zeggen onvoldoende reserves in te kunnen zetten om premiestijgingen af te wenden.

Duurste en goedkoopste

De Friesland heeft vooralsnog de laagste premie met 99,95 euro (+8,20 euro) voor de Zorg Beuwst budgetpolis. Dit is een naturaverzekering waarbij mensen alleen hun zorg volledig vergoed krijgen als ze naar gecontracteerde aanbieders gaan, maar waarbij je ook alles online regelt en een deel van de geneesmiddelen online moet bestellen in plaats van bij de apotheek om de hoek.

De duurste zorgverzekering tot nu toe is ook van De Friesland. De restitutiepolis (vrije keuze van zorgverleners, overal vergoeding tot excessieve tarieven) kost straks 120,50 euro (+9 euro).

Verhogingen

Zorg en Zekerheid, de zesde zorgverzekeraar van het land, verhoogt premies met 6 tot 9 euro. Zorgpremies voor 2017 variëren hier van 104,60 voor de combinatiepolis tot 113 euro per maand voor de restitutiepolis. De Amersfoortse (+9,55 euro), InTwente (+9,25 euro) en Kiemer (+10,80 euro) verhogen hun premies ook. Zij hebben allemaal maar één polis om uit te kiezen.

Vooralsnog stijgen alle premies met meer dan 6 euro per maand. Klik hier voor een actueel totaaloverzicht van de zorgpremies voor 2017. Van 19 november tot eind januari 2017 hebt u de tijd om te kiezen of u wilt overstappen.

Grote verzekeraars

Uiterlijk 19 november moeten alle zorgverzekeraars hun premies voor 2017, plus waar je terecht kunt met hun polis, bekend maken. Vooral de premies van Zilveren Kruis, VGZ en Menzis zullen miljoenen verzekerden aangaan.

De Friesland en Kiemer zijn zorgverzekeringslabels van Zilveren Kruis, De Amersfoortse valt onder ASR en bij InTwente is de risicodrager DSW.

Candor & Zorg

Houd onze website in de gaten. Zodra alle zorgverzekeraars de premies bekend hebben gemaakt kunt u een vergelijking maken op onze website. Naar verwachting zal dit binnen nu en twee weken zijn.

Bron de Telegraaf

Lees meer

Naturapolis populair bij zorgverzekerden

Geplaats op: 28 oktober 2016

Bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering dekt een grote meerderheid van de overstappers (69 procent) zijn zorgkosten met een natura basisverzekering. Vorig jaar was dit nog een minderheid, namelijk 40 procent. Dit stelt vergelijkingssite Pricewise.nl aan de hand van alle bij hen afgesloten zorgverzekeringen. Consumenten nemen genoegen met minder keuzevrijheid dan bij een restitutie zorgverzekering. De populariteit van een dergelijke verzekering, met dus een ruimere keuzevrijheid, gaat met 19 procent verder achteruit. (bedroeg 34 procent in 2014). In slechts 12 procent van de gevallen kiezen mensen voor de beperkte keuzevrijheid van een budget of selectieve zorgverzekering (tegen 26 procent vorig jaar).

Naturapolis populairder dan restitutiepolis

Wat is beter; een naturapolis of restitutiepolis? “Het lijkt er sterk op dat switchers steeds nauwkeuriger afwegen wat ze wel en niet precies nodig denken te hebben voor hun persoonlijke gezondheidzorg”, reageert directeur Hans de Kok van Pricewise. “Een goede naturapolis heeft voor veel verzekerden soms vrijwel dezelfde keuzevrijheid als de restitutieverzekering, die in veel gevallen ook niet alle zorgkosten volledig dekt. De restitutiepolis lijkt langzamerhand een beetje op zijn retour, althans onder overstappers.”

CANDOR  en zorgverzekeringen

Vanaf november zullen wij een link o onze site plaatsen waar u snel en gemakkelijk een offerte gebaseerd op uw eigen sitauatie kunt aanvragen.  U krijgt direct een overzicht van verschillende verzekeraars. Al onze klanten krijgen ook een mailing met daarin de link. Op deze manier hopen wij onze klanten nog meer service te kunn bieden. Mocht u vooraf al vragen hebben bijvoorbeeld over het verschil tussen een natura en restitutiepolis neem dan vooral even contact met ons op.

Bron : site nieuws verzekeringen

Lees meer

Zorgeverzekering fors duurder

Geplaats op: 27 september 2016

Zorgverzekering bij DSW bijna tientje duurder

Nieuwe premies voor de zorgverzekering van 2017 gaan Nederlanders hoofdpijn bezorgen. De eerste premie die vandaag in De Telegraaf wordt bekendgemaakt, stijgt met 9,4%, veel harder dan de 3,5% die het kabinet op Prinsjesdag voorspelde.

De premie van zorgverzekeraar DSW stijgt van 98,75 euro naar 108 euro per maand. DSW maakt elk jaar als eerste de zorgpremie bekend een week na Prinsjesdag. Hiermee zet de DSW-baas Chris Oomen de toon voor andere verzekeraars die vaak pas half november met hun premies komen.

Belangrijke redenen voor de flinke premiestijging noemt DSW meer gebruik van dure innovatieve medicijnen, uitbreiding van het basispakket en hogere kosten bij verzekeraars voor de wijkverpleging, die in 2015 werd overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Minder reserves

Nog een oorzaak is dat zorgverzekeraars hun miljardenreserves zien slinken en minder kunnen teruggeven dan in afgelopen jaren. Vorig jaar stak DSW nog 145 euro per verzekerde aan reserves in een lagere zorgpremie, bijna 77 miljoen euro in totaal. Dit jaar kan er slechts 94 euro per verzekerde af om reserves op een verantwoord niveau te houden.

Volgens DSW-baas Oomen zijn de reserves nog wel hoger dan de vereiste solvabiliteit, maar moet de verzekeraar een buffer aanhouden om een toename in verzekerden en hoger uitvallende zorgkosten op te kunnen vangen.

Vorig jaar staken zorgverzekeraars samen 2 miljard euro in premiedemping. Het kabinet rekende daar nu weer op. Ook andere zorgverzekeraars lieten al weten niet zoveel te kunnen teruggeven als vorig jaar.

Restitutiepolis

DSW-zorgverzekering mag geen restitutiepolis meer heten zorgverzekering van DSW is in 2017 een combinatiepolis in plaats van een restitutiepolis. Na een verduidelijkte uitleg van de NZa mag DSW zijn polis geen restitutiepolis meer noemen, omdat de Schiedamse verzekeraar zorgaanbieders zonder contract niet meer dan het gemiddelde gecontracteerde tarief wil betalen.

Van de NZa moet een restitutieverzekeraar bij alle zorgaanbieders ongeacht contract de behandeling vergoeden, tot een ‘excessief tarief’. Dat kan veel hoger zijn dan gemiddeld en de verzekeraar moet per geval bij een geschillencommissie aantonen dat een gevraagd tarief excessief is.

Oomen: „Het is te gek voor woorden dat wij het geen restitutiepolis mogen noemen. De NZa legt de term restitutiepolis nu verkeerd uit.” De DSW-topman benadrukt dat er aan de polisvoorwaarden van DSW niets is veranderd.

Tegen ZorgFonds

DSW-topman Oomen trekt in een interview bij DFT ten strijde tegen de budgetpolis, verschillende labels van andere zorgverzekeraars en collectieve kortingen.

Ook wil hij best de zorgpremies flink verhogen om afschaffing van het eigen risico te betalen en noemt hij het ZorgFonds (plan van SP om zorgverzekeraars en marktwerking ’te slopen’) een oppervlakkig plan dat te veel op de onderbuik gericht is.

Bron : site de telegraaf 27-9-16

Lees meer

Eén miljoen mensen veranderd van zorgverzekeraar

Geplaats op: 19 februari 2016

Miljoen mensen zijn van zorgverzekeraar veranderd

 Het definitieve overstappercentage bedraagt daarmee 6,3 procent. Dat blijkt uit vrijdag verschenen cijfers van informatiecentrum voor de zorg Vektis.
Dat betekent dat minder mensen dan het voorgaande jaar zijn veranderd van verzekeraar voor hun zorgpolis. Toen stapte nog 6,8 procent over. Dit komt neer op 1,1 miljoen mensen.

Overstappers zorgverzekering

Het uiteindelijke aantal overstappers in 2015/2016 was lager dan Vektis in januari dacht. Toen ging het informatiecentrum nog uit van 7 procent.

In Nederland is een zorgverzekering voor iedereen verplicht. Tot eind 2015 kon iedereen zijn zorgverzekering opzeggen. Daarna hadden zij tot eind januari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Bron> nu.nl 19 feb 16

Lees meer