Verzuim


Ons Verzuimpakket:  gemak, kwaliteit en ruime keuze

Bij ziekte of verzuim van een werknemer staat de gemiddelde werkgever met de handen in het haar. Zeker als het verzuim langer duurt dan enkele weken komt er nogal wat op je af. Loondoorbetaling, bedrijfsarts inschakelen, plan van aanpak maken, melden bij het UWV, Wet verbetering Poortwachter et cetera. Wij bieden de helpende hand voor deze omvangrijke materie. Wij hebben een nieuw en ruim aanbod aan verzuimverzekeringen, gecombineerd met full-service Verzuimbegeleiding en preventie.

Ontzorg je bedrijf  met het Verzuimpakket

Wij bieden een ruime keuze in verzuimoplossingen. Er is een ruime keuze van diverse maatschappijen.  De verzekeringsproducten kun je naar wens combineren met een full-service pakket voor verzuimbegeleiding en arbodienstverlening.

Eenvoudig ziekmelden

De ondernemer meldt een zieke werknemer eenvoudig  ziek vie het digitale portaal. Via dit ene loket worden zowel verzekeraar als de arbodienst geïnformeerd. Dit betekent gemak voor jou als ondernemer, want het is eenvoudig en overzichtelijk. Vervolgens regelt de verzekeraar de loondoorbetaling. Een verzuimcoach volgt het dossier op de voet en neemt zo nodig contact op met de ondernemer of de arbodienst/verzuimbegeleider.

De voordelen van het Verzuimpakket op een rij:

 • Werknemer is sneller terug op het werk.
 • Geen zorgen
 • Eenvoudig aanmelden via ziekmelden.com.
 • Één contact voor verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding

De begeleiding van het verzuim wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde partij die jouw zoveel mogelijk werk uit handen neemt. Er is keuze uit meerdere pakketten.  Ook krijg je je een eigen verzuimmanager die je intensief begeleidt en ondersteunt bij het verzuim en het beleid rondom het verzuim. Verder zijn de verrichtingen van de bedrijfsarts gedekt en afhankelijk van het pakket verricht de verzuimmanager op dag twee of dag vier een verzuimanalyse. Tevens verzorgt de verzuimmanager de meldingen aan het UWV. In beide pakketten krijg je de zekerheid van een Poortwachter garantie. Kortom, je kunt je bezighouden met belangrijke zaken: Ondernemen!

Twee soorten verzuimverzekeringen

1) Conventionele verzekering

Jij draagt het risico voor de eerste periode zelf (wachtdagen) en verzekert de periode daarna. Vanaf een aantal wachtdagen ontvang je voor elke verzuimdag van jouw zieke werknemer een overeengekomen bedrag (tussen de 70% en 100% van het door te betalen loon)

Vb. Bij 10 wachtdagen vang je ‘normale’ziektegevallen zelf op en ben je verzekerd tegen langdurige gevallen.

2) Stop-loss verzekering

Je draagt een eigen risico voor een bepaald bedrag en verzekert het bedrag dat daar bovenuit komt. Je krijgt pas iets uitgekeerd als je het eigen risico bedrag per jaar overschrijdt. Dit eigen risico bedrag kan het best worden bepaald door te kijken naar het verzuim van de afgelopen drie jaar.

Bedrijven met meer dan 50 werknemers en een laag tot gemiddeld ziekteverzuim, kiezen meestal voor deze variant.

Aanvulling: rechtsbijstand

In het kader van de nieuwe wet heb je het recht om verzuimschade te verhalen op de veroorzaker. Bijvoorbeeld wanneer jouw werknemer betrokken is bij een ongeval

Arbo

Iedere ondernemer moet beleidvoeren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Werkgever is verplicht te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbo besluit en de Arbo regeling.

Onderdelen van arbobeleid zijn onder andere:

 • Een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Arbodienst of bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlening
 • Voorlichting
 • Arbodeskundige
 • PAGO

Meer weten over onze verzuim aanpak? Neem dan CONTACT met ons op.