Geplaatst op: 25 september 2020

RI&E Hoe gaat u om met risico’s in uw bedrijf?

RI&E

Voor ondernemers

U weet als geen ander wat er speelt in uw organisatie. En u heeft ongetwijfeld ook zicht op welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er zijn. Wat doet u met die kennis?

Als werkgever heeft u een zorgplicht. Maar ook met het oog op duurzame inzetbaarheid en bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om uitval van werknemers als gevolg van het werk te voorkomen. Nu u ongetwijfeld bezig bent met aanpassingen in uw organisatie in verband met de corona-maatregelen, biedt dat een uitgelezen kans om ook andere punten direct mee te nemen. Kortom tijd voor de RI&E.

Hulp van de RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus moeten worden opgenomen in de RI&E. Vervolgens maakt u een realistisch plan om die risico’s aan te pakken door preventieve maatregelen te nemen. Lees hier meer over de RI&E.

Tijdens de Week van de RI&E bieden organisaties in heel Nederland webinars, quickscans, kortingen en telefonische consulten over de RI&E. Grijp dit moment aan om de deze uit te voeren of up-to-date te maken. Bekijk hier alle acties en activiteiten.

Prioriteit

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat aan de basis van een preventief beleid voor een gezonde en veilige werkplek. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft er daarom een hoge prioriteit aan gegeven.

Dit komt onder andere tot uiting in:

  • Een campagne voor het vergroten van de bekendheid van de RI&E
  • het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers
  • intensivering van het toezicht

In het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW worden al extra en strengere controles genoemd, de boetes zijn verhoogd en er worden sneller boetes uitgedeeld. Ga dus nu aan de slag.

Medewerkers die ziek worden door hun werk is echt niet meer van deze tijd…

Bovenstaande informatie is afkomstig van de website weekvanderie.nl  

Meer weten over de RI&E?

Hert is niet voor niets dat er een week van de RI&E nodig is. Veel ondernemers hebben hier nog te weinig of geen actie op ondernomen.  Wil je meer weten over hoe dit te regelen voor jouw bedrijf neem dan gerust contact met mij op.  Candor werkt hiervoor samen met Safety Analyse, Ron Haandrikman