WIA


WIA: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De Wet is in 2005 in werking getreden en vervangt de WAO. Wia moet ervoor zorgen dat er meer mensen weer aan her werk gaan. Wanneer u bijna 2 jaar ziek bent komt deze wet in zicht. Een criteria is wanneer u nog maar 65 procent of minder van u oude loon verdient. Dan komt u misschien in aanmerking voor een WIA uitkering. U krijgt de WIA uitkering in plaats van het loon dat u nog van uw werkgever krijgt of in plaats van uw ziektewetuitkering.

Uitgangspunten van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

 • Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving.
 • Beiden moeten zich samen inspannen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken.
 • De nadruk ligt op wat mensen kunnen en niet op wat ze niet meer kunnen.
 • Werken, en dus ook weer meer werken , moet lonend zijn.
 • Wie een WAO-uitkering heeft, valt niet onder het nieuwe stelsel.

Meer weten neem dan eens CONTACT met ons op. Ook op de site van het UWV vind je veel informatie. Verdere informatie is ook te lezen op de site van de Rijksoverheid. Kijk hier om op  deze site te kijken.

Verzekeringsmogelijkheden voor uw werknemers

U kunt het inkomen van uw medewerkers beschermen. Wij bieden verschillende oplossingen waarmee u de inkomensaanvulling voor uw arbeidsongeschikte werknemer veiligstelt. Dit met de WIA verzekeringsmogelijkheden.

De WIA-basisverzekering

Als de werknemer na afloop van de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar voor minder dan 35% arbeidsongeschikt blijkt te zijn volgt er geen uitkering. De betrokkene heeft dan geen recht op de WIA. Het uitgangspunt is dat werkgevers proberen om werknemers dan passende arbeid aan te bieden. Is passende arbeid in het eigen bedrijf niet haalbaar, dan dient de werkgever de werknemer te helpen bij het vinden van passende arbeid bij een ander bedrijf.

De WIA-bodemverzekering ondersteunt de werkgever met advies en actieve dienstverlening om uw medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, te laten re-integreren. U ontvangt een percentage van het loon. Er zijn echter nog meer WIA verzekeringsmogelijkheden.

De WGA-gatverzekering

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen terug op de WGA-vervolguitkering. Deze vervolguitkering is een bepaald percentage van het minimumloon, afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin uw medewerker zit. Deze uitkering kan een aanzienlijk hiaat veroorzaken in het inkomen van uw medewerker. Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw medewerkers een aanvullende uitkering.

WIA-exedentverzekering

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedere medewerker verschillend. De wetgeving verzorgt een uitkering van maximaal 70% van het gemaximeerde (2007: € 45.017,-) jaarloon. Hierdoor ontstaat er voor medewerkers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met deze verzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen 80% of zelfs 90% van het laatstverdiende loon.

Meer weten over deze  WIA verzekeringsmogelijkheden ? Neem dan CONTACT op met ons. Kijk ook voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.


Uitkeringsmogelijkeden voor werknemers na 2 jaar ziekte

Wanneer uw werknemer na 2 jaar nog steeds niet, of minder, werken dan kan de werknemer in aanmerking komen voor een WIA uitkering. Welk soort WIA-uitkering uw werknemer krijgt is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De WIA kent 3 categoriën:

WIA voor wie gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt is

Bent u ziek geworden en heeft u een werkgever? En bent u door uw ziekte tijdelijk of gedeeltelijk (ten minste 35%) arbeidsongeschikt? Dan kunt u na 2 jaar een uitkering volgens de WIA krijgen. Dit is de WGA-uitkering (de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De regeling heeft als doel dat u zoveel mogelijk aan het werk blijft.

Soorten WGA-uitkeringen

Er zijn 3 soorten WGA-uitkering:

 • loongerelateerd;
 • loonaanvullend;
 • vervolguitkering.

Meestal krijgt u eerst een loongerelateerde uitkering. Heeft u geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering? Dan kunt u een loonaanvullende uitkering of een vervolguitkering krijgen. Welke uitkering u krijgt, hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van hoeveel u in de praktijk nog werkt.

Voorwaarden loongerelateerde uitkering

U kunt een loongerelateerde uitkering krijgen op de volgende voorwaarden:

 • U kunt door ziekte minder dan 65% van uw oude loon verdienen.
 • U heeft 26 van de laatste 36 weken voordat u ziek werd, gewerkt.

Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van uw vroegere salaris, uw arbeidsverleden en uw huidige salaris. U vraagt deze uitkering aan bij uitvoeringsorganisatie UWV.

Loon aanvullende uitkering of vervolguitkering

Heeft u geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering? En bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een aanvullende uitkering op uw loon. Het uitgangspunt van de WIA is namelijk dat uw inkomen altijd hoger is als u werkt. Hoeveel u verdient, bepaalt dan welke uitkering u krijgt:

 • U verdient ten minste 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat u nog kunt verdienen: u krijgt een loonaanvullingsuitkering.
 • U verdient minder dan 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat u nog kunt verdienen: u krijgt een vervolguitkering.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een uitkering volgens de WIA. U blijft in principe in dienst bij uw werkgever. Bijvoorbeeld in een aangepaste functie. Als dit niet mogelijk is, kan uw werkgever u ontslaan.

WIA voor wie volledig arbeidsongeschikt is

Bent u ziek geworden en heeft u een werkgever? En bent u door uw ziekte volledig (minstens 80%) arbeidsongeschikt? Dan kunt u na 2 jaar een IVA-uitkering volgens de WIA krijgen. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Inkomensbescherming tot AOW

Een IVA-uitkering is bedoeld als inkomensbescherming tot aan uw AOW. Omdat u niet meer kunt werken, hoeft u ook niet te solliciteren. De IVA-uitkering is 75% van uw laatstverdiende salaris. Er geldt wel een maximumdagloon.

IVA aanvragen

U kunt in principe pas na 2 jaar ziekte een IVA-uitkering krijgen. U vraagt de uitkering aan bij uitvoeringsorganisatie UWV. Als eerder duidelijk is dat u niet meer kunt werken, kunt u de uitkering eerder aanvragen.

Meer weten neem dan eens CONTACT met ons op.