Uitkeringsmogelijkeden voor werknemers na 2 jaar ziekte


Wanneer uw werknemer na 2 jaar nog steeds niet, of minder, werken dan kan de werknemer in aanmerking komen voor een WIA uitkering. Welk soort WIA-uitkering uw werknemer krijgt is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De WIA kent 3 categoriën:

WIA voor wie gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt is

Bent u ziek geworden en heeft u een werkgever? En bent u door uw ziekte tijdelijk of gedeeltelijk (ten minste 35%) arbeidsongeschikt? Dan kunt u na 2 jaar een uitkering volgens de WIA krijgen. Dit is de WGA-uitkering (de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De regeling heeft als doel dat u zoveel mogelijk aan het werk blijft.

Soorten WGA-uitkeringen

Er zijn 3 soorten WGA-uitkering:

  • loongerelateerd;
  • loonaanvullend;
  • vervolguitkering.

Meestal krijgt u eerst een loongerelateerde uitkering. Heeft u geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering? Dan kunt u een loonaanvullende uitkering of een vervolguitkering krijgen. Welke uitkering u krijgt, hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van hoeveel u in de praktijk nog werkt.

Voorwaarden loongerelateerde uitkering

U kunt een loongerelateerde uitkering krijgen op de volgende voorwaarden:

  • U kunt door ziekte minder dan 65% van uw oude loon verdienen.
  • U heeft 26 van de laatste 36 weken voordat u ziek werd, gewerkt.

Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van uw vroegere salaris, uw arbeidsverleden en uw huidige salaris. U vraagt deze uitkering aan bij uitvoeringsorganisatie UWV.

Loon aanvullende uitkering of vervolguitkering

Heeft u geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering? En bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een aanvullende uitkering op uw loon. Het uitgangspunt van de WIA is namelijk dat uw inkomen altijd hoger is als u werkt. Hoeveel u verdient, bepaalt dan welke uitkering u krijgt:

  • U verdient ten minste 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat u nog kunt verdienen: u krijgt een loonaanvullingsuitkering.
  • U verdient minder dan 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat u nog kunt verdienen: u krijgt een vervolguitkering.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een uitkering volgens de WIA. U blijft in principe in dienst bij uw werkgever. Bijvoorbeeld in een aangepaste functie. Als dit niet mogelijk is, kan uw werkgever u ontslaan.

WIA voor wie volledig arbeidsongeschikt is

Bent u ziek geworden en heeft u een werkgever? En bent u door uw ziekte volledig (minstens 80%) arbeidsongeschikt? Dan kunt u na 2 jaar een IVA-uitkering volgens de WIA krijgen. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Inkomensbescherming tot AOW

Een IVA-uitkering is bedoeld als inkomensbescherming tot aan uw AOW. Omdat u niet meer kunt werken, hoeft u ook niet te solliciteren. De IVA-uitkering is 75% van uw laatstverdiende salaris. Er geldt wel een maximumdagloon.

IVA aanvragen

U kunt in principe pas na 2 jaar ziekte een IVA-uitkering krijgen. U vraagt de uitkering aan bij uitvoeringsorganisatie UWV. Als eerder duidelijk is dat u niet meer kunt werken, kunt u de uitkering eerder aanvragen.

Meer weten neem dan eens CONTACT met ons op.


Overige verzekeringen