Verzekeringsmogelijkheden voor uw werknemers


U kunt het inkomen van uw medewerkers beschermen. Wij bieden verschillende oplossingen waarmee u de inkomensaanvulling voor uw arbeidsongeschikte werknemer veiligstelt. Dit met de WIA verzekeringsmogelijkheden.

De WIA-basisverzekering

Als de werknemer na afloop van de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar voor minder dan 35% arbeidsongeschikt blijkt te zijn volgt er geen uitkering. De betrokkene heeft dan geen recht op de WIA. Het uitgangspunt is dat werkgevers proberen om werknemers dan passende arbeid aan te bieden. Is passende arbeid in het eigen bedrijf niet haalbaar, dan dient de werkgever de werknemer te helpen bij het vinden van passende arbeid bij een ander bedrijf.

De WIA-bodemverzekering ondersteunt de werkgever met advies en actieve dienstverlening om uw medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, te laten re-integreren. U ontvangt een percentage van het loon. Er zijn echter nog meer WIA verzekeringsmogelijkheden.

De WGA-gatverzekering

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen terug op de WGA-vervolguitkering. Deze vervolguitkering is een bepaald percentage van het minimumloon, afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin uw medewerker zit. Deze uitkering kan een aanzienlijk hiaat veroorzaken in het inkomen van uw medewerker. Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw medewerkers een aanvullende uitkering.

WIA-exedentverzekering

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedere medewerker verschillend. De wetgeving verzorgt een uitkering van maximaal 70% van het gemaximeerde (2007: € 45.017,-) jaarloon. Hierdoor ontstaat er voor medewerkers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met deze verzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen 80% of zelfs 90% van het laatstverdiende loon.

Meer weten over deze  WIA verzekeringsmogelijkheden ? Neem dan CONTACT op met ons. Kijk ook voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.


Overige verzekeringen