Geplaatst op: 17 maart 2020

Zonnepanelen en het verzekeren van een pand

Brandpremies en zonnepanelen

De brandpremies voor bedrijfspanden met zonnepanelen schieten de laatste tijd de lucht in. Sommige Nederlandse verzekeraars durven dat risico zelfs helemaal niet meer aan. Wat kan de verzekeringsadviseur het best doen als een ondernemer bij hem aanklopt met de mededeling dat hij zijn bedrijfspand energieneutraal wil maken door zonnepanelen te laten installeren? Drie experts geven een antwoord.

Erik Dokter, manager verzekeringsbedrijf Univé

“Nu de eerste schadegevallen met zonnepanelen bekend zijn, maken sommige beursverzekeraars een terugtrekkende beweging. Univé verzekert alleen in het provinciaal kanaal, en ook daar niet de allergrootste risico’s. Maar ook wij kijken kritischer; we hebben onze acceptatierichtlijnen aangepast, maar de premie niet. We vragen in de meeste gevallen om een constructieberekening. Daarnaast adviseren we een opleveringskeuring te laten uitvoeren, zodat je zeker weet dat de installatie veilig is. Onze eigen risicodeskundigen letten bijvoorbeeld op de dakdoorvoer van kabels en of omvormers van zonnepanelen op een brandveilige plek zitten. We raden aan ook een gespecialiseerd bedrijf te laten meekijken. Vraag installateurs naar referentiepanden, probeer weg te blijven bij de cowboys.

Mijn belangrijkste advies: informeer de verzekeraar zo vroeg mogelijk. Als zonnepanelen een voornemen zijn, kunnen we nog samen kijken onder welke condities we het risico kunnen accepteren en advies geven over de installatie. Als ze eenmaal op het dak liggen en de panelen niet verzekerd kunnen worden, heb je een probleem. Er is een nieuwe keuringsnorm op komst (de zogenaamde Scios Scope 12). Ik verwacht dat verzekeraars die bij grotere installaties verplicht gaan stellen. Nu geldt: onbekend maakt onbemind. Als je het risico niet kunt inschatten, verzeker je het liever niet. Gelukkig wordt steeds meer bekend over zonnepanelen. Ik verwacht dat acceptatie daardoor gemakkelijker wordt.”

Stanley Dijkhuis, zakelijk adviseur Thoma Groep“

In geval van een dak met brandbare isolatie is het eerste dat je moet zeggen: zet het on hold. Vertel de ondernemer dat je contact gaat opnemen met de verzekeraar. Eigenlijk gaat hier nog een stap aan vooraf. Stuur een nieuwsbrief aan al je zakelijke klanten. De boodschap moet zijn: bezint eer ge begint. Maak duidelijk dat je niet zomaar zonnepanelen op je dak kunt leggen. Je hebt een groot probleem als je je klant niet waarschuwt en je ziet bij een volgend bezoek zonnepanelen liggen. Dat moet je dan kenbaar maken bij de verzekeraar. Doe je dat niet en ze komen er tijdens een inspectie achter, dan zijn de rapen gaar. Ik heb voor ondernemers een checklist gemaakt van een A4’tje. Je moet als adviseur materiaalkennis hebben. Dat vergt veel tijd. Er zijn weinig adviseurs die diepgaande kennis hebben van dakbedekking en isolatie en die ook nog eens de vertaalslag kunnen maken naar de verzekeraar. Dat gold ook voor mij. De meeste intermediairs zijn hier niet mee bezig. Volkomen begrijpelijk, want het was geen dagelijkse kost, maar je hebt deze kennis nu wel nodig. Bij bestaande bouw kun je in overleg met de betrokken verzekeraar, maar bij nieuwbouw is die er nog niet. Daar heb je als adviseur echt de grootste rol.”

Jurjen Burghgraef, risico-inspecteur Van Tiel & Partners


“Vooral voor grote panden met een verzekerd belang van meer dan 5 miljoen euro zorgen zonnepanelen voor problemen bij de verzekeraar. Tegelijkertijd biedt dit een kans voor ondernemers die hun pand willen verduurzamen. Leg er een moeilijk brandbare isolatie op plus zonnepanelen. Dan geeft hij misschien meer uit, maar over tientallen jaren gezien valt dat mee. Bij heel hoge verzekerde belangen moet de adviseur zich afvragen of het wijs is om aan zonnepanelen te beginnen. Er is momenteel weinig capaciteit in verzekeringsland. De keuze tussen energieneutraal of geen goede dekking is aan de ondernemer.

Wij of het intermediair kunnen verzekeraars niet dwingen een risico te verzekeren, die keuze is aan de verzekeraar. De adviseur moet wijzen op het belang van een constructieberekening. Laat die ook controleren en laat een keuringsbedrijf meekijken met de aanleg. We zien te vaak kabels die langs scherpe randen gaan of een bliksemafleider die onder de zonnepanelen ligt. De verzekeraar ziet dat ook. Als er dan ook nog eens een brandbare isolatie ligt, zegt hij nee. Het allerbelangrijkst is dat je als adviseur vroeg om tafel zit. Laat bovendien een derde meekijken. Trek op tijd aan de bel, bij een verzekeraar of een risico-inspecteur. Zij weten welke vragen de klant moet stellen aan zijn installateur.”

Bron: website AM-signalen 16 maart 2020