ZZP


ZZP -er?

De ZZP-er wordt voor wat betreft voorzieningen als ziektewet of aansprakelijk niet meer beschermd door de werkgever. Dit betekent dat de ZZP-er alles voor zijn bedrijf en voor hem zelf ook daadwerkelijk zelf moet regelen. Gelukkig staat de ZZP-er er niet alleen voor en kan hij/zij altijd een beroep doen op Candor.

Welke verzekeraar?

De meeste te verzekeringen kunnen we kwijt bij de gangbare verzekeraars. Ook werken we samen met een aantal verzekeraars die speciaal voor ZZP-ers een pakketverzekering hebben ontwikkeld. In dit pakket kun je zelf met ons beslissen wat je wel en niet wilt verzekeren.

Welke verzekeringen?

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Op een kwade dag kun je bij je klant per ongeluk iets kapot maken. Je loopt bijvoorbeeld de televisie per ongeluk omver.  Ook kun je aan anderen letsel toebrengen.  Het is een misverstand dat je kunt denken dat je aansprakelijkheid particulier (AVP) deze schade dekt. Je wordt namelijk als ondernemer aansprakelijk gesteld.

Daarnaast is het goed te weten dat schade aan goederen die je onder je hebt , bewerkt, behandeld veelal niet onder de dekking van de AVB valt. Bij sommige verzekeraars is is dit risico (opzicht risico ) beperkt mee te verzekeren.

Ook lopen bepaalde beroepsgroepen het zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsrisico. Naast materiële schade kunnen zij ook vermogensschade toebrengen aan anderen. Bijvoorbeeld een advocaat  of accountant met een verkeerd advies welke groet financiële gevolgen met zich mee kan brengen.

Inventaris/goederen

Je gereedschappen, smartphone etc en je handelswaar. De zaken waarmee je je omzet moet halen. Dit is voor bijvoorbeeld het brand ,diefstal en waterschade risico te verzekeren.

Rechtsbijstand

Op een kwade dag kun je een geschil krijgen met je opdrachtgever. Hij kan ontevreden zijn of weigeren om de factuur te betalen. Vaak ben je dan genoodzaakt om een advocaat in te schakelen. Een rechts

Inkomensverzekering

Mocht je ziek worden dan kun je niet meer in aanmerking voor een uitkering middels de ziektewet. Je moet je zelf dus verzekeren voor het risico van ziek worden. Het is een groot risico om dit niet te doen. Toch blijkt dat 70% van de ZZP-ers dit risico niet heeft verzekerd.  Veelal omdat een dergelijke verzekering nogal duur zou zijn. De premie voor een aov is van vele factoren afhankelijk zoals: beroep, leeftijd, eindleeftijd, te verzekeren inkomen, hoogte eigen risico etc. Zo zijn er talrijke factoren te benoemen. Vraag ons hier eens naar!

UWV

Als je vanuit een loondienstverband start als zzp’er, kan het aantrekkelijk zijn om bij het UWV een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er wordt bij het UWV soepeler omgegaan met de acceptatieregels. Deze verzekering moet wel worden afgesloten binnen dertien weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vraag het UWV naar de mogelijkheden voordat je van start gaat.

Meer weten over de verzekeringsmogelijkheden als ZZP-er ? Neem dan eens CONTACT met ons op.